Sri Lakshmi Ashtothra Sata Namavali English Lyrics

 

Sri Lakshmi Ashtothra Sata Namavali

 ōṁ prakr̥tyai namaḥ |
ōṁ vikr̥tyai namaḥ |
ōṁ vidyāyai namaḥ |
ōṁ sarvabhūtahitapradāyai namaḥ |
ōṁ śraddhāyai namaḥ |
ōṁ vibhūtyai namaḥ |
ōṁ surabhyai namaḥ |
ōṁ paramātmikāyai namaḥ |
ōṁ vācē namaḥ | 9
 
ōṁ padmālayāyai namaḥ |
ōṁ padmāyai namaḥ |
ōṁ śucayē namaḥ |
ōṁ svāhāyai namaḥ |
ōṁ svadhāyai namaḥ |
ōṁ sudhāyai namaḥ |
ōṁ dhanyāyai namaḥ |
ōṁ hiraṇmayyai namaḥ |
ōṁ lakṣmyai namaḥ | 18
 
ōṁ nityapuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ vibhāvaryai namaḥ |
ōṁ adityai namaḥ |
ōṁ dityai namaḥ |
ōṁ dīptāyai namaḥ |
ōṁ vasudhāyai namaḥ |
ōṁ vasudhāriṇyai namaḥ |
ōṁ kamalāyai namaḥ |
ōṁ kāntāyai namaḥ | 27
 
ōṁ kṣamāyai namaḥ | [kāmākṣyai]
ōṁ kṣīrōdasaṁbhavāyai namaḥ | [krōdhasaṁbhavāyai]
ōṁ anugrahaparāyai namaḥ |
ōṁ buddhayē namaḥ |
ōṁ anaghāyai namaḥ |
ōṁ harivallabhāyai namaḥ |
ōṁ aśōkāyai namaḥ |
ōṁ amr̥tāyai namaḥ |
ōṁ dīptāyai namaḥ | 36
 
ōṁ lōkaśōkavināśinyai namaḥ |
ōṁ dharmanilayāyai namaḥ |
ōṁ karuṇāyai namaḥ |
ōṁ lōkamātrē namaḥ |
ōṁ padmapriyāyai namaḥ |
ōṁ padmahastāyai namaḥ |
ōṁ padmākṣyai namaḥ |
ōṁ padmasundaryai namaḥ |
ōṁ padmōdbhavāyai namaḥ | 45
 
ōṁ padmamukhyai namaḥ |
ōṁ padmanābhapriyāyai namaḥ |
ōṁ ramāyai namaḥ |
ōṁ padmamālādharāyai namaḥ |
ōṁ dēvyai namaḥ |
ōṁ padminyai namaḥ |
ōṁ padmagandhinyai namaḥ |
ōṁ puṇyagandhāyai namaḥ |
ōṁ suprasannāyai namaḥ | 54
 
ōṁ prasādābhimukhyai namaḥ |
ōṁ prabhāyai namaḥ |
ōṁ candravadanāyai namaḥ |
ōṁ candrāyai namaḥ |
ōṁ candrasahōdaryai namaḥ |
ōṁ caturbhujāyai namaḥ |
ōṁ candrarūpāyai namaḥ |
ōṁ indirāyai namaḥ |
ōṁ induśītalāyai namaḥ | 63
 
ōṁ āhlādajananyai namaḥ |
ōṁ puṣṭyai namaḥ |
ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ śivakaryai namaḥ |
ōṁ satyai namaḥ |
ōṁ vimalāyai namaḥ |
ōṁ viśvajananyai namaḥ |
ōṁ tuṣṭyai namaḥ |
ōṁ dāridryanāśinyai namaḥ | 72
 
ōṁ prītipuṣkariṇyai namaḥ |
ōṁ śāntāyai namaḥ |
ōṁ śuklamālyāmbarāyai namaḥ |
ōṁ śriyai namaḥ |
ōṁ bhāskaryai namaḥ |
ōṁ bilvanilayāyai namaḥ |
ōṁ varārōhāyai namaḥ |
ōṁ yaśasvinyai namaḥ |
ōṁ vasundharāyai namaḥ | 81
 
ōṁ udārāṅgāyai namaḥ |
ōṁ hariṇyai namaḥ |
ōṁ hēmamālinyai namaḥ |
ōṁ dhanadhānyakaryai namaḥ |
ōṁ siddhayē namaḥ |
ōṁ straiṇasaumyāyai namaḥ |
ōṁ śubhapradāyai namaḥ |
ōṁ nr̥pavēśmagatānandāyai namaḥ |
ōṁ varalakṣmyai namaḥ | 90
 
ōṁ vasupradāyai namaḥ |
ōṁ śubhāyai namaḥ |
ōṁ hiraṇyaprākārāyai namaḥ |
ōṁ samudratanayāyai namaḥ |
ōṁ jayāyai namaḥ |
ōṁ maṅgalā dēvyai namaḥ |
ōṁ viṣṇuvakṣaḥsthalasthitāyai namaḥ |
ōṁ viṣṇupatnyai namaḥ |
ōṁ prasannākṣyai namaḥ | 99
 
ōṁ nārāyaṇasamāśritāyai namaḥ |
ōṁ dāridryadhvaṁsinyai namaḥ |
ōṁ dēvyai namaḥ |
ōṁ sarvōpadravavāriṇyai namaḥ |
ōṁ navadurgāyai namaḥ |
ōṁ mahākālyai namaḥ |
ōṁ brahmāviṣṇuśivātmikāyai namaḥ |
ōṁ trikālajñānasampannāyai namaḥ |
ōṁ bhuvanēśvaryai namaḥ | 108

Comments